Смарт Органик направи успешно първично публично предлагане на БФБ през ноември 2021.

Презентация на компанията с финансова прогноза

“ Нашата мисия е
да правим здравословните храни
вкусни и достъпни за всички. „

Одитиран консолидиран годишен финансов отчет

2019

Одитиран консолидиран годишен финансов отчет

2020

Отчет - предварителни финасови резултати

към 30.09.2021 г

При въпроси или нужда от допълнителна информация свържете се с нас на ir@smartorganic.com или като попълните формата по-долу.